Nieuwbouw & Verbouw

De (ver)bouw van een huis is een zeer persoonlijke zaak. Dit gaat dan ook in veel gevallen gepaard met de nodige emotie.
Bovendien kan het complex en riskant zijn. Waarom zou u zich druk maken, als u al het werk ook zorgeloos uit handen kunt geven?
In handen van een partij die fungeert als aanspreekpunt voor alle betrokkenen en die u stap voor stap op persoonlijke wijze adviseert en begeleidt.
Aan iemand die open staat voor uw wensen en alles in het werk stelt om de overlast van de inbreuk op uw woonomgeving te beperken.
Zonder hoofdbrekens, zonder zorgen, waarna het genieten kan beginnen.

Komt u met nieuwbouwplannen bij Kollmer Bouw, dan zullen we u met onze deskundigheid en ervaring enthousiast verwelkomen.
Vanuit uw ideeën gaan we aan de slag om samen met u een plan neer te leggen, dat zowel in technische als financiële zin haalbaar is.
Profiteer van de ideeën en adviezen die onze vakmensen u geven. U zult merken dat er zowel in de ontwikkeling als in de realisatie meer mogelijk is dan u denkt. Zo ervaart u de kwaliteit en het vakmanschap waarmee we uw plannen aanpakken.
Vandaar: "Samen bouwen aan uw toekomst!"

Verbouw
De verbouwing van een woonhuis (een badkamer of keuken, aanbouw van een serre, verdieping of garage) is een gebeuren, dat aanzienlijk ingrijpt in het levenspatroon van u als bewoner.
Kollmer Bouw streeft naar een zo kort mogelijke belasting van de leefsituatie.

Kollmer Bouw denkt voor en tijdens de verbouwing met u mee.
Heeft u verbouwingsplannen, dan zult u merken dat u bij ons niet alleen een passende offerte krijgt, maar u ervaart ook het vakmanschap van onze mensen en hun enthousiasme om uw verbouwplannen zo optimaal mogelijk uit te voeren.