Restauratie & Renovatie

Renovatie
Renovaties dragen veelal bij aan belangrijke verbeteringen van een pand. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een dak of gevel, het vernieuwen van een keuken of badkamer, of het vervangen van lood en voegwerk. Een renovatie is vaak een ingrijpende gebeurtenis, vooral als u tijdens de renovatie in het pand blijft wonen. De overlast dient tot een minimum beperkt te blijven en van zo kort mogelijke duur te zijn. Een renovatie stelt hoge eisen aan de uitvoering en hoort geen afbreuk te doen aan het karakter van het pand. Heeft u plannen om te renoveren, profiteer dan van het vakmanschap van Kollmer Bouw. We verzorgen voor u zowel de planning als de uitvoering van de renovatie. Bovendien ontvangt u van ons vooraf een passende offerte, waardoor u nooit voor verrassingen komt te staan. We stemmen het werk van onze mensen hier nauwgezet op af en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Doelstelling
Onze ambitie is om door innovatieve werkwijze en gebruik van nieuwe producten, de onderhoud kosten voor de eigenaar van een gebouw te verminderen. Door de aangetaste gevelelementen niet te vervangen maar te herstellen, is er ook veel minder nieuw hout nodig en komt er minder afval vrij dit is dus ontlastend voor het milieu.
Kollmer Bouw is een bedrijf met gespecialiseerde zeer ervaren medewerkers. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen van producten en werkmethoden op de voet, de klant krijgt daar door een groot rendement op zijn investering. Door onze gespecialiseerde werkmethodes kunnen wij sneller werken en tevens een kwalitatief beter product leveren dan normaal gebruikelijk is.